Overlevende trær ved Skriverberget

Da Dagmar herjet i julen 2011, gikk det hardt ut over skogen rundt og vest for Skriverberget, se bilde nr. 22591. I tåka denne dagen var to av bjørkene som overlevde både Dagmar og opprydningen etterpå, ganske dekorative. Skriverberget er synlig rett ovenfor den nedre del av stammen på bjørka til venstre.

Overlevende trær ved Skriverberget

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Nov 2014

Kringletjerns hovedvannkilde

Av Odd Tore Saugerud

Kringletjern ligger rett vest for skiløypa mellom Burud og Fiskelaustjern. Denne navnløse myra rett øst for skiløypa er hovedvannkilden til tjernet. Grasmyr med fortsatt friske rødfarger, skrantne trær, og midt i et ikke passerbart område. Bare elgen manglet i tåka denne dagen.

09 Nov 2014

Slorademningen 2014: også her med stor vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Slorademningen står helt åpen, og Heggelielva renner unhindret ut av denne. Ganske mye vann denne dagen. Bildet kan også sammenlignes med tidligere bilder av luftsiden av demningen, slik at forfallet blir dokumentert. Bilde nr. 22587 viser demningen slik den var i november 1996.

09 Nov 2014

Heggelielva: Gryta med stor vannføring

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange bilder i Markadatabasen av Gryta, men på de fleste er Heggelielva bare som en bekk. Nedbøren denne høsten har gitt muligheter til å rette på dette. Kanskje er vannføringen nå omtrent som normal vannføring før vannet delvis ble ledet over i Trehørningen?