Dagmars herjinger ved Skriverberget

Slik så det ut i skiløypa vest for Skriverberget etter at Dagmar hadde herjet i julen 2011. Da vi gikk her rett etter stormen, var skiløypa fullstendig blokkert av trær på tvers av den. På dette bildet har oppryddingen startet, og senere ble opprydding kombinert med hogst i kantsonene av områdene med vindfall.

Dagmars herjinger ved Skriverberget

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

08 Nov 2014

Krafttak for ny løype

Av Kjartan Roland |

Kraftige tak må til når ny løype skal lages, og gravemaskinen gjorde susen ved Dalssætra i formiddag. Seks mann var i aksjon for å rydde siste del av traseen for den nye løypa som skal gå fra Jeppedalsvegen, via Heggavegen, og i terrenget opp til Dalssætra. Folk fra Nannestad og Bjerke løypekjørerlag har lagt ned mange dugnadstimer for å klargjøre traseen. Nå er jobben gjort!

10 Nov 1996

Slorademningen 1996: helt åpen, men mindre forfall

Av Odd Tore Saugerud

Slorademningen slik den var nokså nøyaktig 18 år før bilde nr. 22586 ble tatt. Treverket i sydsiden av demningen (venstre side av bildet) var i 1996 i mye bedre stand enn i 2014. I 1996 var det også snø, men bare en uke senere var føremeldingen «søle».

08 Nov 2014

Deledalen: en velskurt bergvegg

Av Odd Tore Saugerud

Det er mange stup og skrenter i sidene til Deledalen. Denne bergveggen ender i en hylle et stykke opp fra selve dalen. Det glattskurte utseendet er typisk. I området syd for vannskillet er det også flere mosebevokste hvalrygger. Mellom disse var det denne dagen bra med ferske elgspor i det tynne snølaget, og noen brunstgroper. Ikke veldig beroligende nå når det er brunsttid og elgokser er vare på alt som kan oppfattes som rivaler.