Askerelva: sagene ved Sagfossen

Sagene ved Sagfossen er nå en del av Asker Museum. En møllestein er satt opp som piknikkbord. Rattet ved brua styrer innløpsventilen i trykkrøret til turbinen på Semssaga. Turbinen er fortsatt installert og funksjonell, og kan startes opp ved besøk av organiserte grupper.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Nov 2014

Askerelva: Sagdammen og Sagfossen

Av Odd Tore Saugerud

Sem bru på Semsveien krysser sydenden av Sagdammen. Demningen som lager dammen, ligger litt syd for brua. Her har det ligget sager i alle fall siden 1500-tallet, først oppgangssager. På østsiden lå Semssaga (høyre side av bildet) og på vestsiden Bergssaga. På bildet er det ennå synlige rester etter renna til vannhjulet på Bergssaga. På Semssaga er utløpskanalen fra turbinen synlig.

16 Nov 2014

Askerelva: utsikt fra elvekneet ved Vøyenveien mot Skaugumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Det er store jorder i området Sem/Skaugum, og over dem hever Skaugumsåsen seg. Denne dagen var den delvis innhyllet i tåke, og vått var det over alt.

16 Nov 2014

Askerelva: Sagvolden/Møllefossen

Av Odd Tore Saugerud

Det ser ut som en ansamling mosegrodd drivved over en mosegrodd steinrøys, men er nok mer interessant enn som så: Her lå saga til Kristoffer Skaugum allerede i 1611. Da han ikke fikk kongelig privilegium i 1688, ble det kvern i stedet, derav navnet Møllefossen. Mølla ble drevet helt til ca. 1870. Steinene er rester av fundamentet til denne. Fossen ligger litt syd for der Vøyenveien krysser Askerelva.