Askerelva: Sagfossen med trykkrør og vannrenne til sagene

Fra brua over demningen er det god utsikt til trykkrøret til Semssaga og den mosegrodde vannrenna til vannhjulet til Bergssaga. Semssaga var i drift helt til 1973. Bergssaga ble lagt ned allerede i 1777, men ble bygget om til verksted på 1880-tallet. Vannkraften ble da brukt til å lage kjerrehjul, og senere også bl.a. ski. En flatrem henger fortsatt rundt remhjulet på endeveggen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Nov 2014

Askerelva: sagene ved Sagfossen

Av Odd Tore Saugerud |

Sagene ved Sagfossen er nå en del av Asker Museum. En møllestein er satt opp som piknikkbord. Rattet ved brua styrer innløpsventilen i trykkrøret til turbinen på Semssaga. Turbinen er fortsatt installert og funksjonell, og kan startes opp ved besøk av organiserte grupper.

16 Nov 2014

Askerelva: Sagdammen og Sagfossen

Av Odd Tore Saugerud

Sem bru på Semsveien krysser sydenden av Sagdammen. Demningen som lager dammen, ligger litt syd for brua. Her har det ligget sager i alle fall siden 1500-tallet, først oppgangssager. På østsiden lå Semssaga (høyre side av bildet) og på vestsiden Bergssaga. På bildet er det ennå synlige rester etter renna til vannhjulet på Bergssaga. På Semssaga er utløpskanalen fra turbinen synlig.

16 Nov 2014

Askerelva: utsikt fra elvekneet ved Vøyenveien mot Skaugumsåsen

Av Odd Tore Saugerud

Det er store jorder i området Sem/Skaugum, og over dem hever Skaugumsåsen seg. Denne dagen var den delvis innhyllet i tåke, og vått var det over alt.