En bit av en tømmerforsterkning 2003

Skåmurene på bilde nr. 22624 har vi besøkt flere ganger tidligere, bl. a. i november 2003. Da var det fortsatt igjen biter av tømmerstokker som satt fast over boltene, slik som dette bildet viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2014

Et flatere parti med skåmurer

Av Odd Tore Saugerud

Litt høyere opp er det mer fall i elva, mens dalbunnen i tverretning fortsatt er ganske flat og med utbuktninger av elva. Legg merke til grønnfargen på svabergene som elva renner over. Det er kortvokst mose. Her fant fossekallen føde i dag. På begge sider av elva er det kraftige skåmurer med bolter for å feste forsterkninger av tømmer. Målt på på det nyeste turkartet M 1:20 000 (konstruert på grunnlag av orienteringskart) er den på nordsiden (høyre side i bildet) om lag 175 meter lang. Kontrollmåling med GPS er planlagt.

18 Nov 2014

Et flatere parti uten skåmurer

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor fossen på bilde nr. 22622 renner elva gjennom et flatere parti av dalen. Her har det nok vært enklere å fløte, for her er det ingen rester av skåmurer. Spredte bolter langs elvebredden viser at det likevel var nødvendig med skåvegger av tre, eller kanskje heller fastboltede lenser.

18 Nov 2014

Fossen med skåmurer og skåvegger med bolt i silhuett

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme foss som på bilde nr. 22609, nå med bolten på enden av skåmuren på nordsiden i silhuett. På sydsiden av elva går det en blanding av tilrettelagt sti og gammel anleggsvei hit fra p-plassen på Skar. Det er flere muligheter til å ta seg ned til elva og fossene og fløtningsinnretningene der underveis, kanskje helst i tørt vær og med mindre vannføring enn det var denne dagen.