Stålhaker for forsterkning

Enda nærmere Øyungsdemningen går elva i buktninger gjennom fosser og stryk. Her var tydeligvis påkjenningene på skåmurene i yttersving store, for topplaget av steinblokker holdes sammen av stålhaker som er kilt inn i hull boret i blokkene. Det må ha vært et slit med datidens verktøy.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Nov 2003

En bit av en tømmerforsterkning 2003

Av Odd Tore Saugerud

Skåmurene på bilde nr. 22624 har vi besøkt flere ganger tidligere, bl. a. i november 2003. Da var det fortsatt igjen biter av tømmerstokker som satt fast over boltene, slik som dette bildet viser.

18 Nov 2014

Et flatere parti med skåmurer

Av Odd Tore Saugerud

Litt høyere opp er det mer fall i elva, mens dalbunnen i tverretning fortsatt er ganske flat og med utbuktninger av elva. Legg merke til grønnfargen på svabergene som elva renner over. Det er kortvokst mose. Her fant fossekallen føde i dag. På begge sider av elva er det kraftige skåmurer med bolter for å feste forsterkninger av tømmer. Målt på på det nyeste turkartet M 1:20 000 (konstruert på grunnlag av orienteringskart) er den på nordsiden (høyre side i bildet) om lag 175 meter lang. Kontrollmåling med GPS er planlagt.

18 Nov 2014

Et flatere parti uten skåmurer

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor fossen på bilde nr. 22622 renner elva gjennom et flatere parti av dalen. Her har det nok vært enklere å fløte, for her er det ingen rester av skåmurer. Spredte bolter langs elvebredden viser at det likevel var nødvendig med skåvegger av tre, eller kanskje heller fastboltede lenser.