Brua nedenfor Øyungsdammen

Mange har gått eller syklet over brua nedenfor Øyungsdammen, men de fleste har vel ikke sett den fra denne vinkelen. Det er tydelig at bruspennet ligger i nøyaktig samme retning som fløtningsløpet for å sikre at stokkene ikke satte seg fast. I tillegg er det to store stikkrenner ved siden av bruspennet. En sikkerhetsventil i tilfelle tømmervase?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2014

Stålhaker for forsterkning

Av Odd Tore Saugerud

Enda nærmere Øyungsdemningen går elva i buktninger gjennom fosser og stryk. Her var tydeligvis påkjenningene på skåmurene i yttersving store, for topplaget av steinblokker holdes sammen av stålhaker som er kilt inn i hull boret i blokkene. Det må ha vært et slit med datidens verktøy.

16 Nov 2003

En bit av en tømmerforsterkning 2003

Av Odd Tore Saugerud

Skåmurene på bilde nr. 22624 har vi besøkt flere ganger tidligere, bl. a. i november 2003. Da var det fortsatt igjen biter av tømmerstokker som satt fast over boltene, slik som dette bildet viser.

18 Nov 2014

Et flatere parti med skåmurer

Av Odd Tore Saugerud

Litt høyere opp er det mer fall i elva, mens dalbunnen i tverretning fortsatt er ganske flat og med utbuktninger av elva. Legg merke til grønnfargen på svabergene som elva renner over. Det er kortvokst mose. Her fant fossekallen føde i dag. På begge sider av elva er det kraftige skåmurer med bolter for å feste forsterkninger av tømmer. Målt på på det nyeste turkartet M 1:20 000 (konstruert på grunnlag av orienteringskart) er den på nordsiden (høyre side i bildet) om lag 175 meter lang. Kontrollmåling med GPS er planlagt.