Novemberdag ved Vesle Damtjennet

Vi nærmer oss desember, men ikke en gang på småvannene har det lagt seg is enda. Et lite snølag er det, men det er altfor tynt til at en kan ta i bruk skiene. Så fortsatt er det sykkelen som egner seg best for den som vil ta seg en tur innover mot Totenåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Nov 2004

Myrtjernhelvete: løftedam og skåttbruene nedenfor 2004

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet fra november 2004 er tatt på omtrent samme sted som bilde nr. 22600. Det viser at det har vært forfall i laftverket på nordsiden (høyre), men ikke mye. Det hadde vært interessant å ta en tur opp på løftedammen og kanskje videre innover også, men det må bli en tørr sommerdag med liten vannføring.

21 Nov 2004

Myrtjernhelvete: øvre del 2004

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet er tatt i november 2004 fra omtrent samme sted som bilde nr. 22598. November 2004 var kald, og det var fine isdannelser i fossespruten. Snø som var fastfrosset på isen, gjorde det også mulig å komme nærmere fossen da. På bildet er knekken i kløfta med løftedam (kulp) i bunnen av øvre del av fossen synlig.

14 Mar 2011

Dagmars herjinger ved Skriverberget

Av Odd Tore Saugerud

Slik så det ut i skiløypa vest for Skriverberget etter at Dagmar hadde herjet i julen 2011. Da vi gikk her rett etter stormen, var skiløypa fullstendig blokkert av trær på tvers av den. På dette bildet har oppryddingen startet, og senere ble opprydding kombinert med hogst i kantsonene av områdene med vindfall.