Utsikt mot L-steinshytta og Danielshøgda

Vest for Danielshøgda er det et nytt, stort flatehogstfelt som gir god utsikt mot øst og syd. Her er både Tryvannshøgda, Holmenkollen og Oslofjorden synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Nov 2014

L-steinshytta på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud

På Danielshøgda ligger L-steinen på bilde nr. 22648. Fordi den er så velkjent, kalles Danielshøgda for L-steinshøgda på noen kart. Da er det naturlig at hytta som ligger rett ved høgda, også kalles for L-steinshytta. Slippcontaineren på bilde nr. 22650 er godt synlig til venstre for hytta.

25 Nov 2014

En slippcontainer på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud |

I området rundt Sætervann var det mange slipplasser på slutten av krigen. En av containerne har funnet veien opp på Danielshøgda.

25 Nov 2014

L-steinen på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud |

En av de mange L-merkene (grensemerker for eiendommen til familien Leuch på Bogstad) ligger på en liten kolle i østenden av Vidvangshøgda-massivet. L-steinen var kjentmannspost i 1994-96, og dette bildet viser omtrent det samme som bildet i håndboken fra den gang. Varden er like liten og mer mosegrodd, mens bjørka hvor posten sto, har blitt mye større. Nå henger det en geocache der. Skogen rundt har også blitt større og tettere, og man bør treffe nokså rett på for å se varden.