Utsikt mot et snødekket Norefjell

Norefjell er godt synlig fra flere hogstfelt på Vidvangshøgda. Fra dette feltet lengre mot vest var det ingen trær som brøt bildet. Herfra var det også fri sikt til Jonsknuten og en rekke andre snødekkete fjell syd for Norefjell, og Vassfarfjellene kunne skimtes mellom trærne litt lengre mot nord. Av Gaustatoppen var bare foten klar, mens toppen lå hyllet inn i skyer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Nov 2014

Denne dagen var det gylne blåner mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det var nordatrekk og ganske skarp luft i høyden, var det mye dis i lavlandet. Med lav motsol ble det da en mengde gylne blåner. På tredje blåne er litt av bebyggelsen i nordhellingen på Haugskollen synlig.

25 Nov 2014

Utsikt mot L-steinshytta og Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Vest for Danielshøgda er det et nytt, stort flatehogstfelt som gir god utsikt mot øst og syd. Her er både Tryvannshøgda, Holmenkollen og Oslofjorden synlig.

25 Nov 2014

L-steinshytta på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud

På Danielshøgda ligger L-steinen på bilde nr. 22648. Fordi den er så velkjent, kalles Danielshøgda for L-steinshøgda på noen kart. Da er det naturlig at hytta som ligger rett ved høgda, også kalles for L-steinshytta. Slippcontaineren på bilde nr. 22650 er godt synlig til venstre for hytta.