På ski langs Øyangen

Ennå store deler av Øyangen som ikke er tilfrosset, men flott skiføre mot Vambu og Ugla, selv om det ikke var satt spor.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Des 2014

Fine skiforhold på Nordåsen!

Av Hanne Guro Rønning

Dette bildet er tatt på Nordåsen ved Skjennumstjennet mot Dalssætra i dag. Fine skiforhold med 2-5 cm nysnø på toppen. Mer snø har det kommet i ettermiddag. Det skal visstnok settes spor i morgen tidlig!

11 Des 2014

Abborvannsbekken: starten på vannledningen til Østernvann

Av Odd Tore Saugerud

Østernvann var lenge vannreservoaret for Østre Bærum. Under krigen økte vannbehovet kraftig, blant annet på grunn av fangeleiren Grini. Da ble det anlagt en vannledning av trerør med en diameter på 60-70 cm til ca. 300 meter nord for Østernvann, med åpen grøft videre til vannet. Ledningen ble fjernet på 1970-tallet, og det ble bygd en sidevei fra Abborvannsveien i ledningstraséen. Jeg husker fra de første orienteringsløpene her i området at det lå trerør her av samme type som de i Bymarka i Trondheim, de som laget så flotte isskulpturer om vinteren. Ved skiltet, som er leselig på originalbildet, står det en utvendig armeringsring. Snø og mørke gjorde det umulig å finne flere rester etter rørene denne dagen. Inntaksdammen lå høyere opp langs bekken. Det er mulig at jeg fant rester av denne, men med snø over mosegrodd stein er slikt vanskelig å bedømme. Kanskje blir det enda en tur til bekken neste sommer.

11 Des 2014

Abborvannsbekken: en kløft med en høyere foss

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor der veien fra Østernvann slutter og går over i en sti, går Abborvannbekken gjennom en kløft med stup på begge sider. Vanskelig tilgjengelig nedenfra, og for å ta bilder ovenfra hadde det vært fordelaktig med en grensag, og denne dagen også lange pigger på støvlene. Men vannføringen var såpass stor at det måtte bli bilde likevel.