Gagnumseter på Krokskogen

Gagnumseter ligger vakkert til i nordenden av N. Heggelivann med utsikt over Skamrek. Gårdene Tandberg og Gagnum setret her i tidligere tider.

Gagnumseter på Krokskogen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2003

Vakerseter ved Nordre Heggelivann

Av Olav Harlem

På Vakerseter øst for Nordre Heggelivann (nordvest av Gråberghaugen) har det vært seterdrift i mannsaldre. Gårdene Store Vaker - Vaker Nordre og Bure (Nordre og Vestre) setret her. Det var gårdene Store Vaker og Bure Vestre som eide husene mens de andre to gårdene bare hadde seterløkker her. Store Vaker ble gjenoppbygget etter en brann i 1928. Før det skal denne setra ha vært den eldste på hele Krokskogen og kanskje over 300 år gammel.

19 Okt 2003

Triungsvann i gang med vinterforberedelser

Av Erik Unneberg

Nå er det ikke lenge til isen legger seg på Triungsvann. Nær land og i mindre viker av dette grunne vannet i østre del av Bærumsmarka har isdannelsen allerede startet

19 Okt 2003

Abborvann - fortsatt i sommerdrakt

Av Erik Unneberg

Abborvann sett fra sydøst. I dette området har temperaturen de siste dagene vært over null grader bare noen få timer, men fortsatt er det ikke is på vannet. Men det er frost i bakken!