Omlegging av løype ved Store Snellingen

Løype 959 (Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen) er i år lagt om slik at den ikke går over isen på Store Snellingen, dette gjør at løypa nå kan prepareres med løypemaskin.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Jan 2015

Utsikt fra løype 107

Av Amund Rasten

På toppen av stigningene opp fra Stryken i løype 107 (Stryken - Nordvann - Trehørningen) er det flott utsikt over Harestuvannet og Harestua.

25 Jan 2015

Stormyra

Av Amund Rasten |

Preparering av løype 107 (Stryken - Nordvann - Trehørningen) over Stormyra sør for plassen Kroksund.

04 Feb 2015

Sol og silke på Vestre Fyllingen

Av Steinar Kjærnsrød

På dager som i dag er det flott over alt, men kanskje særlig utenfor trikkeskinneløypene. Fotografen foretrakk Vestre Fyllingen i stedet for trikkeskinnene på Knappaveien på sin vei videre sydover. Etter Vestre Fyllingen stod Østre Fyllingen for tur.