Den gamle stien til østre Gullsmeden

Gullsmeden var opprinnelig to plasser: Den vestre (øvre), som er den som de fleste kjenner til i dag, og den østre (nedre), som lå nærmere Nord-Elvåga. Mellom disse gikk det nærmest en kløvsti, stedvis planert og og oppbygd på steinmur. Her er den siste biten mot ruinene etter østre Gullsmeden. Langs stien er det en oppbygd mur som kan være fundamentet til en driftsbygning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Apr 2015

Folksomt på Dølerud

Av Lise Henriksen

Lørdag 25.4. fulgte 130 deltakere med kjentmann Sverre M. Fjelstad til plassen Dølerud i Østmarka, hvor han har sine slektsrøtter. Et entusiastisk publikum flokker seg rundt Sverre M., med Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas Venner til høyre. Det kom slektninger fra både Sverige og Mysen for å møte Sverre M., og en naturfotograf tok tog og buss helt fra Oppdal, og spurte seg fram til Grønmo, for å møte sitt gamle forbilde.

25 Apr 2015

Sverre M. Fjelstad og bestemor Karen

Av Lise Henriksen

Lørdag 25.4. arrangerte Østmarkas Venner en rusletur fra Grønmo til Dølerud med vår alles kjære naturfotograf Sverre M. Fjelstad som veiviser. Her viser Sverre M. fram et portrett av sin bestemor, Karen (1856 - 1947). Karen vokste opp på plassen Kattisa ved Nøklevann, og Sverre forteller at hun i oppveksten var mye på Dølerud hos sine besteforeldre. Hun giftet seg med Martin Jensen Fjelstad og fikk elleve barn. Sverre M. Fjelstad forteller at bestemoren betydde svært mye for ham som den natur- og dyrevenn han ble.

29 Apr 2015

Rasteplass i Ravinedalen

Av Hanne Guro Rønning

I bunnen av Ravinedalen kan man krysse en liten elv (Sogna) flere steder, og det er også rasteplass.