Ruinene etter hoppbakken «Bjartbakken»

På Oppsals orienteringskart Ulsrudvann M 1:10 000 fra 2006 er det på toppen av bratta mot Oppsal tegnet inn en langstrakt ruin. Som bildet viser, er ikke dette noen vanlig grunnmur, men tre rader med betongsøyler av varierende høyde. Alle med festejern, noen med rester av tømmerstokker. Dette er fundamenter til ovarennet i hoppbakken «Bjartbakken». Bygget i 1934, utvidet i 1946 til 50-meters bakke med et 30 meter høyt trestillas. Siste renn var i 1961, så tok forfallet overhånd. Noen år senere ble stillaset sprengt ned med dynamitt.

Ruinene etter hoppbakken «Bjartbakken»

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Mai 2015

Tysbast i blomst på vestre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud |

Ruinene etter vestre Gullsmeden er ikke så tydelige lenger, og vollen er i ferd med å vokse igjen med kratt. Informasjonsskiltet og bordet med krakker er det som er enklest å se. Et annet tegn på at her har det vært ryddet landskap lenge, er bestanden av tysbast. I Østmarka finnes den også blant annet på plassene Dølerud og Lutdalen.

01 Mai 2015

Den mest tydelige ruinen etter østre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den mest tydelige ruinen etter østre Gullsmeden. Den er også synlig på bilde nr. 23673, over og til høyre for midten av bildet. Denne plassen ble nedlagt før den vestre, som ble revet i april 1953. Østre Gullsmeden var kjentmannspost 2004-06, og ligger i år nær en av vårpostene i Ola Dilt. Synlig fra posten, men ikke noe tråkk går dit.

01 Mai 2015

Den gamle stien til østre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud

Gullsmeden var opprinnelig to plasser: Den vestre (øvre), som er den som de fleste kjenner til i dag, og den østre (nedre), som lå nærmere Nord-Elvåga. Mellom disse gikk det nærmest en kløvsti, stedvis planert og og oppbygd på steinmur. Her er den siste biten mot ruinene etter østre Gullsmeden. Langs stien er det en oppbygd mur som kan være fundamentet til en driftsbygning.