Januarstemning i Linjeløypa mot Sollihøgda

En ubeskrivelig vakker tur fra Høymyr over Kneikasetra i dag. Bildet er tatt i "Linjeløypa", ca. 3 km nord for Sollihøgda. Lyset er mot nordvest.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Jan 2004

Månelys over alpinlandskapet i Øvre Skomakerløype

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt i en av de nye alpintraseene i Tryvann der den krysser den gamle Øvre Skomakerløype. Nostalgiske skiløpere som velger å følge den gamle løypa nordfra mot Voksenkollen, må utvise stor forsiktighet i de to-tre krysningspunktene med alpintraseene.

15 Jan 2004

Dette var en gang en skiløype ...

Av Steinar Kjærnsrød

Den opprinnelige Øvre Skomakerløype gror nå raskt igjen etter omleggingen i kjølvannet av Tryvannsutbyggingen. Den "nye" Øvre Skomakerløype føres nå ned til venstre sammen med den nedre løypa straks etter at man er kommet opp på toppen av myrene etter oppstigningen fra Voksenkollen.

11 Jan 2004

Effektiv og trivelig serveringsdisk på Gupu

Av Karl J. Gurandsrud

På Gupu i Vestmarka kan man få kjøpt både den berømte sjokoladekaken og mange andre godbiter.