Historien om Trollhaugen

Trollhaugen er en liten og bratt kolle syd for vestenden av Store Gryta. Dette er historien om den, og samtidig for de fleste av boligene og hyttene på sydsiden av Grytedalen. Bilde nr. 23751 viser restene av grunnmuren til boligen på Trollhaugen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2015

Lille Gryta: enda en idyll av et skogsvann

Av Odd Tore Saugerud

Lille Gryta er lillesøster til Store Gryta, og ligger rett vest for dette. Mengden pollen i sydenden vitner om en pollenrik vår med mye nordavind. To stokkandhanner var tydeligvis blitt siviliserte og kom flygende og svømmende fra nordenden av vannet for å bli matet. De ble skuffet.

23 Mai 2015

En ulvegrav ved Sander

Av Odd Tore Saugerud

Rett øst for Sander ligger det fire tydelige groper på en morenerygg nær Styggedalsbekken. Det er enighet om at i alle fall den på bildet, den største av disse, er restene etter en ulvegrav. Trestammen nede i gropa er 170 cm lang, og gir et inntrykk av dimensjonene. Den var kjentmannspost i perioden 2004-06. To av de andre gropene er også tydelig gravd ut av mennesker. Det er også to slike groper ved stien på bilde nr. 23747, som går langs østsiden av jernbanelinjen. I 1863 ble det nedlagt forbud mot bygging og bruk av fangstgraver, og gravene skulle fylles igjen. Dette kan forklare at mange av gropene nå er mye mindre enn den best bevarte. Se også bilde nr. 17673 av Ulvestua på Isi.

23 Mai 2015

Nypløyd sti

Av Odd Tore Saugerud |

Kontrasten mellom kjerreveien på bilde nr. 23746 og stien på dette bildet er påtagelig. Her har sykkelhjul med høyt flatetrykk ødelagt strukturen i bunnen totalt, og etter en regnfull maimåned er denne delen av hovedstien bare gjørme. Også på sidestien har ødeleggelsene begynt. Dette var langt fra det eneste gjørmehølet i stisystemet nord for Solemskogen. Det burde gå an å beherske seg litt med terrengsyklingen når det er så vått som nå. Det samme gjelder oppfordringene til mer terrengsykling.