På en hylle mellom stupene

Årets utgave av Ola Dilt gir muligheter til å gå og krabbe Østmarka på tvers. Denne hytteruinen fant vi i bratthenget øst for Mellom-Spinneren, ned mot Klokkeruddalen. Isolasjon i form av grov glassvatt sydd inn i svartpapp tyder på at den var i bruk tidlig på 1950-tallet. Om denne skriver Even Saugstad i boka Østmarka følgende: «Her lå ei Milorghytte under krigen, kalt «Spinnheim». Hytta ble overtatt og restaurert av speidere fra Ljan, men falt etter hvert sammen.» Godt gjemt og vanskelig tilgjengelig da hytta fortsatt sto oppreist, men med god oversikt over dalen. Her er restene i 2015.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jun 2015

Panorama av Krokskogen fra Gyrihaugen til Hvalpåsen

Av Odd Tore Saugerud

Synfaring på Storøya i Tyrifjorden i dag. Fra østsiden er det fra en uvanlig synsvinkel oversikt over mye av bratta fra Krokskogen mot Tyrifjorden og Steinsfjorden. Bildet omfatter strandlinjen fra Kroksund til Utøya. Gyrihaugen er for det meste skjult bak furua til venstre, men Dronningveien og Kronprinsens utsikt med startplass for hangglidere og paraglidere er synlig ovenfor den nye, hvite bebyggelsen. Mot høyre stuprekken under Krokskogens vestligste punkt. Helt til høyre Finnemarka. Interessant øy, men uegnet til fottur så lenge golfsesongen varer.

03 Jun 2015

Friske bølger på Bjørnsjøen

Av Nina Didriksen

Det blåste kraftig i dag, og vinden fikk fart over Bjørnsjøen, der vi sto på Kutangen og vasset ut til det ytterste treet. Vannet var kaldt! Men slikt må utøverne av nerdeaktiviteter som geocaching bare finne seg i.

03 Jun 2015

Sommerføre i Tjuvdalen

Av Nina Didriksen

På vei til en fjerntliggende stifinnerpost ble det fottur i kjente vintertrakter. Vi satte syklene i enden av veien og gikk opp og ned løypetraseen hvor det var ganske vått, men helt akseptabelt. Bildet er tatt i den tørre delen.