Solåsen i Skullerudåsen

Her rigget to damer fra Oslo til sitt lille fredelige rede oppe i Åsen. De bodde i Schweigaards gate og reiste inn hit hver søndag om sommeren. De skaffet til veie jord og bygget opp murer slik at de hadde blomster rundt seg her. Ennå kan en finne rester etter disse. I det siste har gode sjeler utbedret og plantet blomster, og ennå finnes en syrinbusk som blomstrer. På steinen som damene fikk satt opp, står det "Sol Aasen 1920". Solåsen var nær nabo til Korpås-Olsen. Dette fikk vi se på dagens seniortur, som hadde samlet 27 deltagere. Vi gikk fra Godheim via Steinkjerka, Smalvann, Korpås-Olsens hytte og Solåsen til Skullerud. En fin tur i et sjeldent godt vær.

Solåsen i Skullerudåsen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2015

Ellingsrud sag: fundamenter

Av Odd Tore Saugerud

Dette er fundamenter etter en av sagene langs elva, sannsynligvis den nyeste. Svære og solide saker, men det er vanskelig å si hvilken funksjon de hadde. De er så solide at de neppe var fundamenter for vannrenna, men vannhjulet hadde vanligvis to fundamenter ved siden av hverandre på tvers av fallretningen. Bilde nr. 23889 fra 2005 viser fundamentene fra en annen vinkel og med mindre vegetasjon.

16 Jun 2015

Ellingsrud mølle: ruinene sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er ruinene etter mølla sett fra nedsiden. Noen murer står igjen, men mye er rast ned og overgrodd. Alt dette var fundamenter for den fem etasjer høye møllebygningen. Som bilde nr. 23887 viser, lå det i 2005 i dette området også møllesteiner, men de var ikke synlige nå.

16 Jun 2015

Ellingsrud mølle: fundament til vannrenna

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 23884 viser, var Ellingsrud mølle et imponerende byggverk i fem etasjer. Diameteren på vannhjulet var 6,5 meter. En gammel tegning av møllas konstruksjon viser at steinmurene på dette bildet var fundamentet til vannrenna inn på hjulet, og at hjulet gikk i den bredeste kanalen.