Søndre Heggelivann

Søndre Heggelivann er et stort vann, med mange fine raste- og fiskeplasser. Men du behøver ikke være redd for å bli tråkket ned, for her inne vanker det ikke så mange mennesker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 1999

Blomsterprakt på Frønsvollen

Av Steinar Kjærnsrød

Ingen av de gamle skihyttene i Marka ligger vel finere til enn Frønsvollen, og Christiania Skiklubb visste hva de gjorde da de leide tomten av kommunen i 1884 og bygget hytte på vollen. Siden overtok klubben også selve eiendommen, men husene har også vært benyttet av folk i tilknytning til skogsdriften i kommuneskogene.

30 Jul 1999

Frønsvollen

Av Steinar Kjærnsrød

Frønsvollen ligger høyt og fritt på toppen av åsryggen med samme navn, og har i mer enn 100 år vært tilholdsstedet til ærverdige Christiania Skiklubb. Stedet var opprinnelig seter under gården Frøen (1629), og tufter etter seterhusene ser man tydelig nede på plassen på sørsiden av skihytta.

30 Jul 1999

Maridalsvannet sett fra Frønsvollåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Åsryggen mellom Frønsvollen og Skjennungsstua byr på mange fine utsiktssteder. Her utsikt mot bebyggelsen på Kjelsås/Grefsen og Maridalsvannet