Låven med blomstereng og Plassedammen i bakgrunnen

Det var trivelig på Mattisplassen i dag, sol og blomstereng. Uheldigvis trivdes også myggen bra, både de med stripet bakkropp og de helt sorte, så vårt opphold her ble kortest mulig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2015

Dåstjern: vann N ende

Av Odd Tore Saugerud |

Dette var postbeskrivelse for den gamle kjentmannsposten fra 1981. Her er bilde av vannet, et typisk gjengroingsvann i bløt myr. Posten var det ingen spor etter lenger, men den burde vært omtrent der de skrantne furuene med rødmerking nå står. Dåstjern ligger langs blå- og rødmerket løype mellom Mattisplassen og Kampevaddammen.

26 Jun 2015

Idyll ved ura på østbredden

Av Odd Tore Saugerud

På østbredden av Plassedammen er det et storsteinet rasområde, lett synlig fra demningen. Det speiler seg i den lille vika nord for selve raset, hvor en bunnstokk har fått grønt hår.

26 Jun 2015

Steindemningen i Plassedammen

Av Odd Tore Saugerud

Dagens demning i Plassedammen er en steindemning bygget av svenske rallare i 1920. I sin tid Markas høyeste med sine 12 meter. Senere har den fått krone av betong og gangvei. Nå har en av steinene nesten nederst i demningen falt ut, og det lekker der og minst ett sted til.