Demningen i Store Fidlingen

Demningen i sydenden av Store Fidlingen er fra 1886, og ble fullstendig rehabilitert i 2012. Her er den sett fra nedsiden. Vannføringen i elva videre til Katnosa er meget liten, ikke noe vann over damluka, bare lekkasjevann gjennom selve luka og i dens nedre høyre hjørne. På mange av steinblokkene var det tydelige spor etter sømboring og utsprengning med kiler. Vest for hoveddemningen er det spor etter en lang, lav atthaldsdemning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jul 2015

Utsikt mot øvre del av vollen ved Roenseter

Av Odd Tore Saugerud

Denne utsikten har nok ikke vært der lenge, for sist vi gikk her i dalen mellom Vangshaugen og Grasdalskollen, var det høy og tett granskog. Nå er det kvistrike hogstfelt, og traktorveier på rundstokker mer og mindre hulter til bulter i bløtmyra. Den gamle og tilvokste tømmerveien var mye bedre gangbar enn dette.

27 Okt 2008

Et av Turistforeningens veteranskilt

Av Odd Tore Saugerud

Langs blåstien ved vollen på Roenseter sto dette skiltet av metall fortsatt i 2008. Ikke så gammelt at det var håndmalt, men likevel en veteran. I 2015, fant vi det ikke. Kjentmannsmerkets posttavle på Grasdalskollen fra 1990, se bilde nr. 20110, var også skiftet ut med en ny og mer tidsmessig en. Ny periode, nye tavler, men den gamle hadde mer personlighet, og i slike tilfeller kunne kanskje sameksistens være en idé?

01 Jul 2015

Utsikt mot Vangshaugen og Grasdalskollen

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra Roenseter mot Vangshaugen og Grasdalskollen var upåklagelig denne dagen. Litt til høyre for midten av bildet er restene etter Velofjøset, og i nedre venstre hjørne sauer som har søkt skyggen på dette årets varmeste dag så langt. Bildet viser nye hogstfelt rett utenfor setervollen og oppover i dalen mellom Vangshaugen og Grasdalskollen. Disse er ikke synlige på bilde nr. 22120 fra september 2014. Turistforeningens veteranskilt, se bilde nr. 23921, var heller ikke å se, og blåstien var til dels gjemt under kvist.