Nordre Ålerud

Nordre Ålerud ligger ved Kroerveien. Herfra, fra Ålerudsvingen, går det skiløyper vinterstid. I sommersesongen går sykkelrute 635 (Vestby - Kroer) forbi her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2015

Sommergrønt ved Nordre Ålerud

Av Erik Unneberg

Om vinteren går det skiløyper her fra Ålerudsvingen (Kroerveien), men i dag ga sommerværet ingen assosiasjoner til skiløping. Årstiden vi nå er inne i, er derimot godt egnet til sykling. Sykkelruten mellom Vestby og Kroer går forbi her.

01 Jul 2015

Flytetorv med bukkeblad ved demningen i Store Fidlingen

Av Odd Tore Saugerud

Pur idyll med speilblankt vann ved demningen i Store Fidlingen. Ikke en gang et vak, som det ellers var mange av. Mest fiskepinner som hoppet høyt, muligens noen større på dypere vann lenger ute.

01 Jul 2015

Demningen i Store Fidlingen, hevemekanismen for damluka

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 23923 viser at damluka nå er helt nede, men ved hjelp av denne mekanismen kan den heves og settes fast slik at vannføringen kan reguleres. Noen deler er eldre med sjarmerende rust, andre er nyere og galvaniserte.