St. Olavs brønn 2015

Seksten år har gått siden bilde nr. 23955 ble tatt. Nå har myrkanten krøpet enda nærmere, og det vokser gras i avtrykket etter bunnen av bøtta, eller var det etter hestehoven? Denne lille jettegropa er også kjent som St. Olavs kilde, da en versjon av sagnet forteller at Hellig Olav bare senket bøtta ned i fjellgrunnen, og så oppsto en grop full av vann. I en tørkeperiode på 1980-tallet hadde bekken tørket helt ut, men brønnen var fortsatt full av vann. I den svømte også en hop med svært store og lange metemark. Hellig Olav hadde neppe drukket slikt vann med levende proteiner.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 1999

St. Olavs brønn 1999

Av Odd Tore Saugerud

St. Olav brønn ligger i bekken litt nord for der blåstien krysser bekken. Ikke synlig fra stien, og mange går rett forbi uten å se hverken brønnen eller informasjonsskiltet litt vest for den. Restene etter steingjerdet(?) mellom stien og bekken kan nok være en grunn til dette. Da jeg kommenterte bildet i 1999 bemerket jeg at sammenlignet med eldre bilder, har myrkanten krøpet nærmere selve brønnen. Bilde nr. 23956 viser hvordan situasjonen er i 2015.

07 Jul 2015

Øvre vendestasjon på taubanen i Krokkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Tar du turen fra Dronningens utsikt til Kleivstua, kommer du forbi øvre vendestasjon på taubanen i Krokkleiva. Vendeskiva og tre bærebukker står der fortsatt, men også her vokser landskapet raskt igjen. Forskjellen mellom dette bildet og bilde nr. 17324 fra 2012 viser tydelig hvordan trærne har skutt i været i løpet av fem år.

07 Jul 2015

Gråtassen i den grønne eng

Av Odd Tore Saugerud

Vanligvis er det kua som har det godt i den grønne eng, men her langs stien til Dronningens utsikt har en gammel Gråtass funnet hvile omgitt av villeng. Dette er en helgrå tidlig utgave med bensinmotor, som også ble brukt i Standard Vanguard og Triumph TR2/TR3 på slutten av 1940-tallet og i 1950-årene. Her er ingen unødvendig luksus, funksjonalitet er det som teller. Kvalitetskontrollen i England var allerede da noe tilfeldig, her sitter Ferguson-merket over grillen opp-ned.