Bukk- og geitedoning 1999

Lent inn til påbygget i nordenden av fjøset på Retthellseter sto det i juni 1999 en bukk- og geitedoning. Bukken med feste for drag og dreibart anlegg for tømmeret står underst, med geita, som holdt bakenden av tømmeret, oppå. Slike doninger for tømmerkjøring med hest husker jeg godt fra min barndom. Ofte ble det brukt bare bukk, med bakenden av tømmeret slepende direkte på snøen. Sist så jeg tømmerkjøring med hest, var for to år siden ved plukkhogst i lia syd for Drengsrud.

Bukk- og geitedoning 1999

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Jul 2015

St. Olavs brønn 2015

Av Odd Tore Saugerud

Seksten år har gått siden bilde nr. 23955 ble tatt. Nå har myrkanten krøpet enda nærmere, og det vokser gras i avtrykket etter bunnen av bøtta, eller var det etter hestehoven? Denne lille jettegropa er også kjent som St. Olavs kilde, da en versjon av sagnet forteller at Hellig Olav bare senket bøtta ned i fjellgrunnen, og så oppsto en grop full av vann. I en tørkeperiode på 1980-tallet hadde bekken tørket helt ut, men brønnen var fortsatt full av vann. I den svømte også en hop med svært store og lange metemark. Hellig Olav hadde neppe drukket slikt vann med levende proteiner.

12 Jun 1999

St. Olavs brønn 1999

Av Odd Tore Saugerud

St. Olav brønn ligger i bekken litt nord for der blåstien krysser bekken. Ikke synlig fra stien, og mange går rett forbi uten å se hverken brønnen eller informasjonsskiltet litt vest for den. Restene etter steingjerdet(?) mellom stien og bekken kan nok være en grunn til dette. Da jeg kommenterte bildet i 1999 bemerket jeg at sammenlignet med eldre bilder, har myrkanten krøpet nærmere selve brønnen. Bilde nr. 23956 viser hvordan situasjonen er i 2015.

07 Jul 2015

Øvre vendestasjon på taubanen i Krokkleiva

Av Odd Tore Saugerud

Tar du turen fra Dronningens utsikt til Kleivstua, kommer du forbi øvre vendestasjon på taubanen i Krokkleiva. Vendeskiva og tre bærebukker står der fortsatt, men også her vokser landskapet raskt igjen. Forskjellen mellom dette bildet og bilde nr. 17324 fra 2012 viser tydelig hvordan trærne har skutt i været i løpet av fem år.