Sundvolden Møllebrug: Kleivmyra

Kleivmyra er myr igjen nå, men da Sundvoll-mølla var i drift var den demt opp til et langt vann. Demningen ligger inne i skogen til venstre for de to bygningene på bildet. Vannstanden da var nok høyere enn der Sørsetraveien og lysløypa nå går.

Sundvolden Møllebrug: Kleivmyra

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2015

Nordsetertjern: geitrams, fiskevak og vannliljer

Av Odd Tore Saugerud |

Lysløypa fra Bergenske Kongevei går over et stort hogstfelt til sydenden av Nordsetertjern. Over et lite stup er det bra utsikt mot sydenden av vannet. Myra syd for vannet var fuktig, men greit passérbar også denne våte sommeren. Sørsetraveien er synlig gjennom løvverket på motsatt side av vannet.

03 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: Svarttjern

Av Odd Tore Saugerud

Svarttjern nord for Nordsetertjern ligger vanskelig tilgjengelig til i terrenget, med stup langs sidene og bløt krattmyr i begge ender. Bekken fra vannet renner ned i Nordsetertjern. Det var derfor også et av reservoarene til Sundvoll-mølla, men skriftlige kilder sier at det ikke var noen demning der. Kjentfolkene vi traff senere på dagen, mente at de hadde sett spor etter en (kiste)demning der, så hit blir det vel en ny tur etter hvert.

03 Aug 2015

Bønnerudtjern: kloppa i nordenden

Av Odd Tore Saugerud

Fra den østre demningen ved Bønnerudtjern er det mulig å følge sti til hytta i nordøstenden av vannet. Myra i nordenden av vannet er meget våt, og for å komme til fortsettelsen av stien på vestsiden av vannet, er det derfor bygget en fin klopp over enden av vannet. På den andre siden av vannet skimtes ei tømmerhytte. Antageligvis ei hoggerhytte, som nå blir rehabilitert og bygget på.