Nye hogstfelt gir vide utsikter

I lia mellom Åbortjern og skiløypa fra Kleivstua til Finneflakseter har det vært store flatehogster de siste årene. Resultatet er at det har åpnet seg nye, vide utsikter mot nord. Under greinene på bjørka til høyre er Gyrihaugens typiske profil, så kommer Ringkollen, og lengst vekk blånene nord for Randsfjorden. Foran åsene er Steinsfjorden med Elviktangen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2015

Liten demning ved Kleivstua

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme demning som på bilde nr. 17320, men tatt fra en annen vinkel for å kunne se om det er et utløp for en rørledning eller lignende. I nedre venstre hjørne er det et firkantet utløp med en oppmurt betongrygg ved siden. Kan det ha vært ei åpen trerenne her, eller et overgangsstykke til en rørledning? På toppen av damkronen er det et vannledningsrør med gjenget ende, men det treffer ikke i utløpet fra demningen

03 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: Kleivmyra

Av Odd Tore Saugerud

Kleivmyra er myr igjen nå, men da Sundvoll-mølla var i drift var den demt opp til et langt vann. Demningen ligger inne i skogen til venstre for de to bygningene på bildet. Vannstanden da var nok høyere enn der Sørsetraveien og lysløypa nå går.

03 Aug 2015

Nordsetertjern: geitrams, fiskevak og vannliljer

Av Odd Tore Saugerud |

Lysløypa fra Bergenske Kongevei går over et stort hogstfelt til sydenden av Nordsetertjern. Over et lite stup er det bra utsikt mot sydenden av vannet. Myra syd for vannet var fuktig, men greit passérbar også denne våte sommeren. Sørsetraveien er synlig gjennom løvverket på motsatt side av vannet.