Kverna i Vøyenfallet

Rett nedenfor demningen står en gammel bekkekvern med kvernkall, en tidlig type mølle med horisontalt skovlhjul og innløp fra siden. Denne utnyttet vannets hastighet, men konstruksjonen tillot ikke store skovlhjul. Denne kverna er egentlig et fremmedlegeme satt opp i 1975, med en fortid i Øverlandsbekken fra 1963. Men opprinnelig kommer den fra Setesdal. Bildet er grått og kontrastfattig fordi det er fotografert med teleobjektiv gjennom fossetåken.

Kverna i Vøyenfallet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2015

Vøyenfallet i sommerflom

Av Odd Tore Saugerud

Nattens regn ga flom i Lomma, og muligheter for litt spennende bilder. Vøyenfallet er det siste utnyttbare fallet før Lomma og Isielva møtes. Her er det fotografert fra nedsiden av møllebygningen. Her blåste det hele tiden en kraftig vind fylt med fossetåke. Ikke enkle forhold for fotografering.

03 Aug 2015

Utsiktenes Venner

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det var lite vind ved Kongens utsikt, så jeg mens jeg tok bilde nr. 24080 hvordan trærne nedenfor utsikten svaiet. Og her er årsaken: Utsiktenes Venner. To innsatsvillige pensjonister, godt kjent på Krokskogen og med motorsag og sikringstau for trefelling i vanskelig terreng. Rene idealister, ingen støtte fra kommunen eller fra andre. Det ble en lang og nyttig prat om Sundvoll-mølla, demningene og steinsøylene langs Krokskogstupet.

03 Aug 2015

Nymalt, nyryddet utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Da vi nærmet oss Kongens utsikt så vi allerede på avstand at her hadde det skjedd mye siden sist vi tok bilde her i september 2012, bilde nr. 17325. Den gang etterlyste vi en kongelig hogst for å få utsikten opp på kongelig nivå igjen. Og nå var den det, og mer til.