Vøyenfallet: demning, damhus og rørgate

Bildet viser en sidegren av fallet og rørledningen fra rett før krigen. Den var 140 meter lang og gikk til en turbin med generator som ga 100 kW vekselstrøm. Men allerede i 1899 var det installert en turbin med generator som ga 4 kW likestrøm. Den forsynte både møllen og Wøyen gård med lys. Men lenge før dette igjen drev fossen både mølle og oppgangssag.

Vøyenfallet: demning, damhus og rørgate

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2015

Kverna i Vøyenfallet

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor demningen står en gammel bekkekvern med kvernkall, en tidlig type mølle med horisontalt skovlhjul og innløp fra siden. Denne utnyttet vannets hastighet, men konstruksjonen tillot ikke store skovlhjul. Denne kverna er egentlig et fremmedlegeme satt opp i 1975, med en fortid i Øverlandsbekken fra 1963. Men opprinnelig kommer den fra Setesdal. Bildet er grått og kontrastfattig fordi det er fotografert med teleobjektiv gjennom fossetåken.

05 Aug 2015

Vøyenfallet i sommerflom

Av Odd Tore Saugerud

Nattens regn ga flom i Lomma, og muligheter for litt spennende bilder. Vøyenfallet er det siste utnyttbare fallet før Lomma og Isielva møtes. Her er det fotografert fra nedsiden av møllebygningen. Her blåste det hele tiden en kraftig vind fylt med fossetåke. Ikke enkle forhold for fotografering.

03 Aug 2015

Utsiktenes Venner

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det var lite vind ved Kongens utsikt, så jeg mens jeg tok bilde nr. 24080 hvordan trærne nedenfor utsikten svaiet. Og her er årsaken: Utsiktenes Venner. To innsatsvillige pensjonister, godt kjent på Krokskogen og med motorsag og sikringstau for trefelling i vanskelig terreng. Rene idealister, ingen støtte fra kommunen eller fra andre. Det ble en lang og nyttig prat om Sundvoll-mølla, demningene og steinsøylene langs Krokskogstupet.