Vøyendammen

Demningen ovenfor Vøyenfallet øker fallhøyden og lager også et mindre vannreservoar for mølla. Møllebygningen er midt i bildet foran Kirkerudbakken. Denne dagen var vannet i Lomma brunt som litt tynn kaffe.

Vøyendammen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2015

Vøyenfallet: demning, damhus og rørgate

Av Odd Tore Saugerud

Bildet viser en sidegren av fallet og rørledningen fra rett før krigen. Den var 140 meter lang og gikk til en turbin med generator som ga 100 kW vekselstrøm. Men allerede i 1899 var det installert en turbin med generator som ga 4 kW likestrøm. Den forsynte både møllen og Wøyen gård med lys. Men lenge før dette igjen drev fossen både mølle og oppgangssag.

05 Aug 2015

Kverna i Vøyenfallet

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor demningen står en gammel bekkekvern med kvernkall, en tidlig type mølle med horisontalt skovlhjul og innløp fra siden. Denne utnyttet vannets hastighet, men konstruksjonen tillot ikke store skovlhjul. Denne kverna er egentlig et fremmedlegeme satt opp i 1975, med en fortid i Øverlandsbekken fra 1963. Men opprinnelig kommer den fra Setesdal. Bildet er grått og kontrastfattig fordi det er fotografert med teleobjektiv gjennom fossetåken.

05 Aug 2015

Vøyenfallet i sommerflom

Av Odd Tore Saugerud

Nattens regn ga flom i Lomma, og muligheter for litt spennende bilder. Vøyenfallet er det siste utnyttbare fallet før Lomma og Isielva møtes. Her er det fotografert fra nedsiden av møllebygningen. Her blåste det hele tiden en kraftig vind fylt med fossetåke. Ikke enkle forhold for fotografering.