Driftsbygning 1 på søndre steinbrudd på Spro

Det søndre steinbruddet på Spro rommet steinhoggeri og pukkverk da det var i drift. Nå står det igjen to driftsbygninger, begge med gamle påbygg i tre som kan minne om arkitekturen i ghost towns i Colorado. Dette er bygningen nærmest sjøen. Funksjonen er ukjent. Det er også grunnmurer etter flere andre bygg nær denne. Miljøverndepartementet godkjente i 2013 en reguleringsplan for bygging av 450 boliger i strandsonen i dette området, så disse bygningene kan snart bli bare historie.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2015

Spro feltspatgruve: gruve med innebygget vann og egen sandstrand

Av Odd Tore Saugerud

Bare du bøyer nakken er turen gjennom stollen inn i gruven enkel, og interiøret overraskende og spennende. Forholdsvis lyst er det også, siden taket har falt ned. Bergarten er linseformet pegmatitt, som er kjent for opptreden av mange til dels sjeldne mineraler. Her er det identifisert totalt 21 mineraler, bl.a. beryll og topas. Driften ble sannsynligvis åpnet i 1880-90 årene, og ble drevet på feltspat i perioden 1904-1918. (Kilde: NGU 216-301, 2011). Feltspat og slagg ble fraktet ut gjennom stollen i vagger på skinner. En stoll lenger mot nord er praktisk talt fylt igjen i stollinnslaget.

08 Aug 2015

Nordre steinbrudd på Spro

Av Odd Tore Saugerud

Veien til kjentmannsposten ved Spro feltspatgruver går via to store steinbrudd. Dette er det nordre av dem, en ganske imponerende sak med 350 meter langt stup og en høydeforskjell mellom topp og bunn på ca. 45 meter på det høyeste. Dette panoramabildet dekker ca. 220 meter av stupet. Dette steinbruddet er også kjent som Gruva, siden det her var dagbrudd av feltspat. På Skiforeningens kart står det Spro Stenknuseri. Følg stien på sjøsiden av ryggen til venstre i bildet. Selv om det går både vei og tydelig sti inn i bruddet, så ender det med at du må krabbe opp ura mellom denne ryggen og restene av stupene for å komme videre.

06 Aug 2015

Aas gård: kraftverksbygningen fra 1887 med vannutløp

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme kraftverksbygning som på bilde nr. 24094, men sett fra motsatt side. Her er utløpet fra turbinen godt synlig. Et nytt kraftverk ble bygget ved smiebrua lenger ned i bekken i 1925. Det var i drift til 1960.