Nostalgi på Nordre Spro

Ved det søndre steinbruddet står også en gammel kran. Utenfor denne lå en trepram fortøyd, og da det også kom en gammel seilbåt forbi, var det klart for et nostalgibilde. Området nord for Nordre Spro brygge er i dag et populært friluftsområde, med sporene etter steinindustrien som severdigheter, bademuligheter, og tilrettelagte rasteplasser langs stranden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2015

Driftsbygning 2 på søndre steinbrudd på Spro

Av Odd Tore Saugerud

Denne driftsbygningen ligger litt lenger inn i steinbruddet. Også for denne er funksjonen ukjent. I begge tilfelle er forfallet kommet langt. Hele dette steinbruddet er preget av rot og forfall. Her står det bl.a. en stor seilkatamaran, en motorsnekke med overbygg, og en rekke båttilhengere, for det meste bygget med bakaksler fra gamle lastebiler. Vi kunne også konstatere at dette er bra huggormterreng.

08 Aug 2015

Driftsbygning 1 på søndre steinbrudd på Spro

Av Odd Tore Saugerud

Det søndre steinbruddet på Spro rommet steinhoggeri og pukkverk da det var i drift. Nå står det igjen to driftsbygninger, begge med gamle påbygg i tre som kan minne om arkitekturen i ghost towns i Colorado. Dette er bygningen nærmest sjøen. Funksjonen er ukjent. Det er også grunnmurer etter flere andre bygg nær denne. Miljøverndepartementet godkjente i 2013 en reguleringsplan for bygging av 450 boliger i strandsonen i dette området, så disse bygningene kan snart bli bare historie.

08 Aug 2015

Spro feltspatgruve: gruve med innebygget vann og egen sandstrand

Av Odd Tore Saugerud

Bare du bøyer nakken er turen gjennom stollen inn i gruven enkel, og interiøret overraskende og spennende. Forholdsvis lyst er det også, siden taket har falt ned. Bergarten er linseformet pegmatitt, som er kjent for opptreden av mange til dels sjeldne mineraler. Her er det identifisert totalt 21 mineraler, bl.a. beryll og topas. Driften ble sannsynligvis åpnet i 1880-90 årene, og ble drevet på feltspat i perioden 1904-1918. (Kilde: NGU 216-301, 2011). Feltspat og slagg ble fraktet ut gjennom stollen i vagger på skinner. En stoll lenger mot nord er praktisk talt fylt igjen i stollinnslaget.