Kornbygda Hole

Som dette panoramabildet viser er mye av Holes areal forholdsvis flatt åkerland som brukes til korndyrking. Vannskillet mellom øst og vest går for det meste nær kanten på Krokskogstupet, så vannet renner stort sett mot Bærum i stedet for mot Hole. Kvernkaller og vannhjul kunne ikke nyttiggjøre seg høyt vanntrykk eller stor vannhastighet, så stor fallhøyde var til liten hjelp for drift av møller og sager.

Kornbygda Hole

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Aug 2015

Kafferast ved Øyevann

Av Karl J. Gurandsrud |

Fint å ta seg en pause her ved Øyevann. Det lille vannet ligger en drøy kilometer nord for Store Sandungen.

09 Aug 2015

På tur til Store Sandungen

Av Karl J. Gurandsrud |

Store Sandungen er for alvor tatt i bruk av friluftsfolket. På denne plassen ved vestbredden var det flere familier og minst tre sykkeltilhengere.

09 Aug 2015

Sensommer ved Myggheim

Av Karl J. Gurandsrud

Folksomt ved Myggheim også på en sensommerdag.