Nye veier ved Jaren

Arbeidet med ny riksvei 4 ved Jaren fører til at også syklister og gående må finne seg andre veier. Flere krysningsmuligheter er fjernet i forbindelse med utbyggingen, men her ved Jaren er det mulig å krysse gjennom kulverten til høyre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2015

Gammel tømmerhytte ved Retthelltjern

Av Odd Tore Saugerud

Stien går mellom hytte og stall/uthus. Det er likevel ikke spor av trafikk inn til hytta, og den åpne plassen er i ferd med å vokse til. Kan det være en gammel hoggerhytte som bare står der?

03 Aug 2015

Kornbygda Hole

Av Odd Tore Saugerud

Som dette panoramabildet viser er mye av Holes areal forholdsvis flatt åkerland som brukes til korndyrking. Vannskillet mellom øst og vest går for det meste nær kanten på Krokskogstupet, så vannet renner stort sett mot Bærum i stedet for mot Hole. Kvernkaller og vannhjul kunne ikke nyttiggjøre seg høyt vanntrykk eller stor vannhastighet, så stor fallhøyde var til liten hjelp for drift av møller og sager.

09 Aug 2015

Kafferast ved Øyevann

Av Karl J. Gurandsrud |

Fint å ta seg en pause her ved Øyevann. Det lille vannet ligger en drøy kilometer nord for Store Sandungen.