Her lå Milorg-cella ved Svarttjern

Beskrivelsen sier liten hylle, og liten er den. Hyttas størrelse avspeiler dette, 3,5 x 1.9 meter er oppgitt. Ikke stedet for folk med høyde over gjennomsnittet. Minnesmerket i rustfritt stål er synlig i høyre bildekant, godt lesbart før bildet ble krympet til passende markadatabaseformat. Stien inn til tomta er ganske tydelig, men det er mange varianter før stiene kommer sammen her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2015

Svarttjern i sommerdrakt

Av Odd Tore Saugerud

Svarttjern er viktig fordi det har gitt navn til Markas høyeste punkt. Tjernet er ikke stort, ganske godt gjemt, og ikke plagsomt lett tilgjengelig. Vi forsto heller lite av hintene i Kjentmannshåndboken og fulgte en sti som er avmerket på litt eldre Nordmarkskart (2010): Fra krysset mellom Finnerudseterveien og Vangsetra gå ca. 200 m langs veien til Vangsetra til den andre bekken som går under veien. Den renner i en dal som går i retning Svarttjern, og det går et gammelt traktorspor/sti langs den. Der traktorsporet dreier mot syd og opp mot Skjennungsflaka, følg bekken videre og deretter opp på ryggen på nordsiden av dalen til nordvestenden av tjernet. Noe tynningshogst på slutten. Bildet antyder at terrenget langs tjernet ikke er lettgått, og det stemmer.

16 Aug 2015

Et yndet pustehull

Av Kjersti von Krogh

Vi avslutter gjerne turen i Sørkedalen med en is eller andre godbiter i Sørkedalen Landhandel. Og får vi en skikkelig sommerdag slik som denne søndagen midt i august, er alle glad over å kunne sitte ute i solen og bare nyte!

16 Aug 2015

Fullsommer

Av Kjersti von Krogh

Det ånder fred og stillhet over Blankvann denne søndagen midt i august. Dette er et variert og vakkert naturlandskap med bevaringsverdig berggrunnsgeologi og et yndet utfartssted for blomsterelskere.