Finnerudsetra nordøst for Svarttjernshøgda

Dette er den mer ukjente Finnerudsetra i forhold til den ved Spålen. Riktig nok går blåstien mellom Svenådalen og Trantjern der, men turen opp fra eller ned i Svenådalen er nok ikke svært fristende. På bildet er sydlia i Svenådalen den delen av bakgrunnen som har mest blåstikk. Jordveien rundt bygningene er ikke i bruk denne sommeren, men det er ikke lenge siden den var det. Redskapene står fortsatt på setra, og er ikke rustne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2015

På vei til Svarttjernshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Turen fra Milorg-cella og videre til Svarttjernshøgda er bratt og byr på noen utfordringer. Det er mange tendenser til tråkk, men de ender helst i intet. Her tar Atie sats for å komme opp et hufs og under et fremspring. Her må hodet holdes lavt!

17 Aug 2015

Her lå Milorg-cella ved Svarttjern

Av Odd Tore Saugerud

Beskrivelsen sier liten hylle, og liten er den. Hyttas størrelse avspeiler dette, 3,5 x 1.9 meter er oppgitt. Ikke stedet for folk med høyde over gjennomsnittet. Minnesmerket i rustfritt stål er synlig i høyre bildekant, godt lesbart før bildet ble krympet til passende markadatabaseformat. Stien inn til tomta er ganske tydelig, men det er mange varianter før stiene kommer sammen her.

17 Aug 2015

Svarttjern i sommerdrakt

Av Odd Tore Saugerud

Svarttjern er viktig fordi det har gitt navn til Markas høyeste punkt. Tjernet er ikke stort, ganske godt gjemt, og ikke plagsomt lett tilgjengelig. Vi forsto heller lite av hintene i Kjentmannshåndboken og fulgte en sti som er avmerket på litt eldre Nordmarkskart (2010): Fra krysset mellom Finnerudseterveien og Vangsetra gå ca. 200 m langs veien til Vangsetra til den andre bekken som går under veien. Den renner i en dal som går i retning Svarttjern, og det går et gammelt traktorspor/sti langs den. Der traktorsporet dreier mot syd og opp mot Skjennungsflaka, følg bekken videre og deretter opp på ryggen på nordsiden av dalen til nordvestenden av tjernet. Noe tynningshogst på slutten. Bildet antyder at terrenget langs tjernet ikke er lettgått, og det stemmer.