Kantarellene lyser fortsatt opp

Året 2015 ble ikke et stort soppår, men enkelte klynger finnes. Disse var av svært god kvalitet, og gjorde seg godt både på bilde og i munnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2015

Mølladammen i flom

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser dagens vannføring over demningen til Mølladammen. Betongkonstruksjonen over uttaket til rørledningen til elektrisitetsverket ved Bærums Verk er nå fylt med vann, og kanalene for drenering renner fulle. Dette er samme sted som vist på bilde nr. 23684 fra mai 2015, da det også var tendenser til flom i Lomma.

01 Mai 2002

Mer enn fullt elveløp 2002

Av Odd Tore Saugerud

Elveløpet fra Verksfossen til Glitredammen går i flatt terreng. Dette er det stedet der det er enklest å bedømme vannføringen i Lomma: Når elva opp til flatene slik som her, er det skikkelig flom. Den gang (i 2002) var vannstanden så høy at den sto over dørterskelen på Vertshuset.

01 Mai 2002

Verksfossen i flomprakt 2002

Av Odd Tore Saugerud

Flommen 2. september 2015 var ganske beskjeden i forhold til den som kom 1. mai 2002. Da slo snøsmelting og nedbør i minst like store mengder som i 2015 seg sammen til stor vårflom med lokale oversvømmelser, og det var nesten folkevandring dit av skuelystne.