Starten på fiskesonen nedenfor Vøyenfallet

Vannstanden i Lomma nedenfor Vøyenfallet hadde sunket med om lag 0,5 meter etter flommaksimum. Dette var tydeligsvis bra nyheter for fiskerne, for det var mange av dem langs elvebreddene denne dagen. Her er to av dem i aksjon i de friske strykene der fiskesonen starter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2015

Vøyenfallet og Vøyenmølla

Av Odd Tore Saugerud

Kratt og hager som er utvidet utenfor tomtegrensene gjør at de ikke er enkelt å få både Vøyenfallet og Vøyenmølla på samme bilde. Dette er så nær jeg kom uten å risikere fotoutstyr og/eller lemmer. Østsiden av fossen er ikke passérbar på en forsvarlig måte.

04 Sep 2015

Øyungsdammen ved foten av Øyungskollen

Av Kjersti von Krogh

Over i september, men da siste dagers uvær stoppet, var det fortsatt sensommer uten høstfarver ved foten av Øyungskollen (430 moh.), hvor Øyungen bruser gjennom demningen og ned i Skarselva mot Dausjøen.

04 Sep 2015

Nyrestaurert dam viser hva den duger til

Av Kjersti von Krogh

Øyungen (283 moh.) ligger nordvest for Skar i Maridalen og er regulert drøye to meter. Demningen ble bygget i 1916, og restaureringen av den monumentale demningen ble gjennomført i 2013, og fremstår nå i en mer moderne utgave. September startet med striregn og oversvømmelser, og i dagens godvær viser den nye demningen seg frem i all sin prakt.