Over tåka er himmelen blå

Under tåkelokket ligger Tyrifjorden, men fra Jaklefoss nedenfor Ringkollen ser vi helt til Gaustatoppen denne fine oktoberdagen.

Over tåka er himmelen blå

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2015

En markahytte ved Burudvann

Av Odd Tore Saugerud

Tett ved vannet, men likevel lite synlig, ligger denne hytta og blir stadig mer mosegrodd. Stien dit har nesten grodd igjen, og det eneste sporet etter nylig aktivitet var en tom ølboks på vollen nedenfor restene av komfyren. Denne hytta har nok ikke opplevd dagens boom etter kortreiste hytter. Det går en gammel tømmervei langs østsiden av vannet, i ur og kratt over stupene og ned forbi denne hytta. Tegnet inn på orienteringskartet fra 2001, nå nesten umulig å følge selv med kartet i hånd.

13 Okt 2015

Burudvann: oversikt over sundet og sørlige del av vannet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at nordre del av Burudvann henger sammen med det som er synlig av den sørlige delen. Bilde nr. 24381 viser at det også er et lite vann i vika mot nord i den sørvestre delen av vannet, men dette ser grunt ut. Det kan derfor være grunn til anta at det tidligere var to vann på hver sin side av sundet, med en kort bekkestump mellom, og at det derfra rant bekk gjennom det flate landskapet videre til demningen. Bildet er tatt fra toppen av stupet som er synlig på høyre side av vannet på bilde nr. 24382.

13 Okt 2015

Burudvann: Østre løp i sundet er forsatt åpen

Av Odd Tore Saugerud

Som dette bildet viser, er nordre del av Burudvann fortsatt et fint vann, selv om det er noe mindre enn før i nordenden. Det er nå laget en steinfylling tvers over slik at man kan komme tørrskodd over til østsiden av vannet. Vanndybden her er nå anslått til ca. 1 meter, ikke målt, så hvis dette skulle vært skillet mellom vannene måtte vannet ha blitt senket 4 meter. Vannet var demt opp 5 meter nå, så det kan ha vært mulig.