Sikteplata og en mystisk øyebolt

Atie er ferdig med å sjekke at fjell og åser fortsatt er på plass selv om det er mye blådis, og at det ikke er snø å se på noen av dem. Men hva tjente den solide bolten med øye til? Det er mange flere av disse spredt rundt på svabergene på toppen, tilsynelatende uten noe klart mønster? Vi har lurt på dette i flere år nå, men først denne dagen var været fristende til å gjøre nærmere undersøkelser. Bilde nr. 24387 gir et mulig svar.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2015

Over tåka er himmelen blå

Av Nina Didriksen

Under tåkelokket ligger Tyrifjorden, men fra Jaklefoss nedenfor Ringkollen ser vi helt til Gaustatoppen denne fine oktoberdagen.

13 Okt 2015

En markahytte ved Burudvann

Av Odd Tore Saugerud

Tett ved vannet, men likevel lite synlig, ligger denne hytta og blir stadig mer mosegrodd. Stien dit har nesten grodd igjen, og det eneste sporet etter nylig aktivitet var en tom ølboks på vollen nedenfor restene av komfyren. Denne hytta har nok ikke opplevd dagens boom etter kortreiste hytter. Det går en gammel tømmervei langs østsiden av vannet, i ur og kratt over stupene og ned forbi denne hytta. Tegnet inn på orienteringskartet fra 2001, nå nesten umulig å følge selv med kartet i hånd.

13 Okt 2015

Burudvann: oversikt over sundet og sørlige del av vannet

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser at nordre del av Burudvann henger sammen med det som er synlig av den sørlige delen. Bilde nr. 24381 viser at det også er et lite vann i vika mot nord i den sørvestre delen av vannet, men dette ser grunt ut. Det kan derfor være grunn til anta at det tidligere var to vann på hver sin side av sundet, med en kort bekkestump mellom, og at det derfra rant bekk gjennom det flate landskapet videre til demningen. Bildet er tatt fra toppen av stupet som er synlig på høyre side av vannet på bilde nr. 24382.