Enda en øyebolt og en bolt med påsatt flattstål

Tar man for seg øyeboltene på sydøstsiden av Ringkolltoppen, finner man et mønster: de kan deles opp i grupper på fire, hvor alle øynene enten peker fra eller mot et skjæringspunkt i sentrum. Og der, i sentrum, er det fire bolter med gjenger og mutter eller spor etter slik, typisk for foten av en mast. Øyebolten på bildet står ved siden av en bolttype som er typisk for bardunering av tårn ved trigonometriske punkter, og bolten som utgjør selve det trigonometriske punktet er rett ved. På fargebildet av Vampire-jageren på Ringkolltoppen er trig.-tårnet synlig, og under vingene på flyet kan det skimtes slanke master. Så dette var øyebolter for å bardunere slike master, som vel hadde en funksjon for peilestasjonen som i sin tid var her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2015

Sikteplata og en mystisk øyebolt

Av Odd Tore Saugerud

Atie er ferdig med å sjekke at fjell og åser fortsatt er på plass selv om det er mye blådis, og at det ikke er snø å se på noen av dem. Men hva tjente den solide bolten med øye til? Det er mange flere av disse spredt rundt på svabergene på toppen, tilsynelatende uten noe klart mønster? Vi har lurt på dette i flere år nå, men først denne dagen var været fristende til å gjøre nærmere undersøkelser. Bilde nr. 24387 gir et mulig svar.

14 Okt 2015

Over tåka er himmelen blå

Av Nina Didriksen

Under tåkelokket ligger Tyrifjorden, men fra Jaklefoss nedenfor Ringkollen ser vi helt til Gaustatoppen denne fine oktoberdagen.

13 Okt 2015

En markahytte ved Burudvann

Av Odd Tore Saugerud

Tett ved vannet, men likevel lite synlig, ligger denne hytta og blir stadig mer mosegrodd. Stien dit har nesten grodd igjen, og det eneste sporet etter nylig aktivitet var en tom ølboks på vollen nedenfor restene av komfyren. Denne hytta har nok ikke opplevd dagens boom etter kortreiste hytter. Det går en gammel tømmervei langs østsiden av vannet, i ur og kratt over stupene og ned forbi denne hytta. Tegnet inn på orienteringskartet fra 2001, nå nesten umulig å følge selv med kartet i hånd.