Ørretfallet i Vesleelva: godt gjemt, lite kjent

Fra Aurevann faller Vesleelva 50 meter, regnet fra den gamle steindemningen, over en strekning på under 200 meter. Dette er den nedre delen hvor den faller 25 meter på litt over 50 meter. De med ekstra god skjerm vil kanskje se at det går et høyt gjerde over elva øverst i bildet. Dette er satt opp i forbindelse med at Aurevann nå er en drikkevannskilde. Etter å ha kommet ut av en murt tunnel går elva videre til gjerdet i et ganske dypt og nærmest utilgjengelig gjel. Ørretfallet ga 200 kW da det ble bygget ut i 1918, se bilde nr. 20250.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Okt 2015

Åmodtdemningen: overløp i original stand

Av Odd Tore Saugerud

De fleste gråsteindammer i Marka har etter hvert fått glatte og fint formete overløp i betong. Her er overløpet fortsatt det originale, laget av solide gråstein og ganske grovt utformet. Det forklarer det uvanlig fine strømningsmønsteret på bilde nr. 20983, hvor elva var i flom. Denne oktoberdagen var vannføringen nær normal sommervannføring, og vannstanden i Åmodtdammen var langt under overløp.

22 Okt 2015

Åmodtdemningen: rørstuss til kraftverket og bunnluke

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 20982 viser luftsiden av Åmodtdemningen i flom. Men da gikk røret til turbinen langt fra fullt, så da er det rimelig å tenke seg at ved normal vannføring må det være enda et utløp for vannet. Dette bildet viser at det også er ei bunnluke som det renner bra ut av nå, når vannføringen er bare litt over det som jeg oppfatter som normal sommervannføring. Bildet viser også en mosegrodd bærebukk i betong og en samling spennbånd som holdt trestavene i rørledningen sammen.

21 Okt 2015

Dagens utsikt

Av Nina Didriksen

Ut i det grå på en våt dag. Vi tok rake veien fra bunnen og til toppen av Varingskollen, før vi gikk videre hit til nabotoppen Veslekollen i vest.