Jaklefoss el.verk: spor rørledningen?

Nedenfor selve Jaklefossen blir sporene etter rørledningtraséen nærmest usynlige. I retningen den har ligger disse to parallelle forhøyningen i terrenget rett før en liten rygg. Dette kan være spor etter understøttelse av rørledningen. Herfra går det også en grøft som tydeligvis er gravd ut, se bilde nr. 24450.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: et rørklammer i stupet

Av Odd Tore Saugerud

I stupet syd for fossen henger fortsatt dette solide rørklammeret i en stang som igjen er festet i en øyebolt i fjellet. På både oversiden og nedsiden er det spor etter at fjell er fjernet, så dette var nok en del av rørledningstraséen til el.verket. Her er det lagt ned mye slit i et sikkert risikofylt arbeid.

27 Okt 2015

Jaklefoss: utsikt fra toppen av den søndre fossestrengen

Av Odd Tore Saugerud

I terrenget nedover fra starten på rørgaten har det blitt bygd flere nye hytter, og terrenget er stedvis ryddet og bearbeidet. Det var derfor behov for å ta sikkert utgangspunkt fra den søndre fossestrengen, og søke etter spor etter rørledningstraséen i stupet syd for denne. Da var det greit med en liten pause for å nyte utsikten først. Hit er det ikke tilrådelig å gå når det er flom.

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: mulige rester etter fangdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 19537 viser en jerndings som ligger rett ved bekken fra Røstjerna der bekken og veien til Langvann skiller lag. I bekken ved dingsen ligger det steiner tvers over bekken. På sydsiden av bekken, og med start omtrent der steinene ligger, går det en grøft mer og mindre parallelt med bekken. Den kan følges stykkevis til og ned stupet som danner Jaklefossen. Bekken er tydelig gravd ut i det flate terrenget før steinen, men renner videre som en vanlig, «vill» bekk. Dette er sannsynligvis spor etter inntaket og rørgaten til Jaklefoss el.verk, anlagt 1909 av Olaf Færden. Det er mange hytter i området som nok har hatt behov for stein til fundamenter o.l.