Jaklefoss el.verk: en utgravd grøft

Dette er grøften som er nevnt under bilde nr. 24449. Her er det et virvar av småbekker, men denne skiller seg ut ved tydelig å være gravd ut. Hensikten med den er ikke klar, for kraftverket lå mye lenger ned langs bekken, se bilde nr. 24470. Grøften ender nær der kjentmannsposten 2002-04 sto, gammel driftsvei krysser bekk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: spor rørledningen?

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor selve Jaklefossen blir sporene etter rørledningtraséen nærmest usynlige. I retningen den har ligger disse to parallelle forhøyningen i terrenget rett før en liten rygg. Dette kan være spor etter understøttelse av rørledningen. Herfra går det også en grøft som tydeligvis er gravd ut, se bilde nr. 24450.

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: et rørklammer i stupet

Av Odd Tore Saugerud

I stupet syd for fossen henger fortsatt dette solide rørklammeret i en stang som igjen er festet i en øyebolt i fjellet. På både oversiden og nedsiden er det spor etter at fjell er fjernet, så dette var nok en del av rørledningstraséen til el.verket. Her er det lagt ned mye slit i et sikkert risikofylt arbeid.

27 Okt 2015

Jaklefoss: utsikt fra toppen av den søndre fossestrengen

Av Odd Tore Saugerud

I terrenget nedover fra starten på rørgaten har det blitt bygd flere nye hytter, og terrenget er stedvis ryddet og bearbeidet. Det var derfor behov for å ta sikkert utgangspunkt fra den søndre fossestrengen, og søke etter spor etter rørledningstraséen i stupet syd for denne. Da var det greit med en liten pause for å nyte utsikten først. Hit er det ikke tilrådelig å gå når det er flom.