Lille Røstjern: utløpet med lite vannhjul

Der hvor damluken til Lille Røstjern var, har demningen rast sammen, og vannstanden er nå lav. Nedenfor demningen ligger dette litt merkelige vannhjulet med påkoblingsstuss og ventil mot rørledning. Sannsynligvis er dette en type vannmåler, som måler gjennomstrømmet mengde. Det er for lite og tynnvegget til å være et vannhjul for drift av maskineri.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Lille Røstjern: lite tjern, lang demning

Av Odd Tore Saugerud

Lille Røstjern ligger syd for Store Røstjern, 11 meter lavere, er mye mindre og lite kjent. Det er demt opp med en tørrmurt gråsteindemning som er ca. 140 meter lang og 2,5 meter på det høyeste. Bildet viser østre del av denne med utløpet. Merkelig nok er demningens største høyde nær vestenden. Selv om været er ganske mildt for årstiden, ligger det en tynn ishinne over mye av vannet i sydenden.

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: en utgravd grøft

Av Odd Tore Saugerud

Dette er grøften som er nevnt under bilde nr. 24449. Her er det et virvar av småbekker, men denne skiller seg ut ved tydelig å være gravd ut. Hensikten med den er ikke klar, for kraftverket lå mye lenger ned langs bekken, se bilde nr. 24470. Grøften ender nær der kjentmannsposten 2002-04 sto, gammel driftsvei krysser bekk.

27 Okt 2015

Jaklefoss el.verk: spor rørledningen?

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor selve Jaklefossen blir sporene etter rørledningtraséen nærmest usynlige. I retningen den har ligger disse to parallelle forhøyningen i terrenget rett før en liten rygg. Dette kan være spor etter understøttelse av rørledningen. Herfra går det også en grøft som tydeligvis er gravd ut, se bilde nr. 24450.