Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

Vannledningen fra Store Røstjern går på en utsprengt hylle forbi Lille Røstjern. Den ligger delvis utildekket, og på et rørbend kan man at det er produsert i 1952, se innsettet i øvre venstre hjørne.

Lille Røstjern: vannledningen fra Store Røstjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Okt 2015

Lille Røstjern: tjernet sett fra vika i sydvest

Av Odd Tore Saugerud

Lille Røstjern er et ganske pent, lite vann med lite torv langs breddene. Bildet er tatt fra der demningen er høyest på luftsiden.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: utløpet med lite vannhjul

Av Odd Tore Saugerud

Der hvor damluken til Lille Røstjern var, har demningen rast sammen, og vannstanden er nå lav. Nedenfor demningen ligger dette litt merkelige vannhjulet med påkoblingsstuss og ventil mot rørledning. Sannsynligvis er dette en type vannmåler, som måler gjennomstrømmet mengde. Det er for lite og tynnvegget til å være et vannhjul for drift av maskineri.

27 Okt 2015

Lille Røstjern: lite tjern, lang demning

Av Odd Tore Saugerud

Lille Røstjern ligger syd for Store Røstjern, 11 meter lavere, er mye mindre og lite kjent. Det er demt opp med en tørrmurt gråsteindemning som er ca. 140 meter lang og 2,5 meter på det høyeste. Bildet viser østre del av denne med utløpet. Merkelig nok er demningens største høyde nær vestenden. Selv om været er ganske mildt for årstiden, ligger det en tynn ishinne over mye av vannet i sydenden.