Jaklefoss e.verk – fundamentet til turbinhuset

Dette var det første glimtet av turbinhuset. I stedet for å ligge øverst i et mindre dalsøkk som merket av på rektangelkartet fra 1917, lå det nederst i begynnelsen av dalsøkket. Ikke lett å se på avstand, men litt rydding hjalp så det kunne fotograferes. Liten vannføring og forholdsvis stor fallhøyde peker i retning av en Peltonturbin: doble skålformete skovler på skovlhjul med horisontal aksel. Noen data om kraftverket: anlagt 1909 av Olaf Færden, fallhøyde ca. 145 meter, ytelse 130 kW trefase strøm. Elektrisiteten ble levert til gårder i Norderhov. Solgt til Hole kommune i 1919, som doblet strømprisen, deretter nedlagt, maskiner og rørgate solgt til bortflytting. Kilder: Norderhov kommune 1837-1937-1945 (1948), Hole Bygdebok bd. 6.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Nov 2015

En mindre Jaklefoss nedenfor den store

Av Odd Tore Saugerud

Det var mye på kart og GPS som ikke stemte da jeg skulle forsøke å finne restene etter turbinhuset til el.verket. Det ble derfor en tur helt opp til detaljen på bilde nr. 24449 for å se om det var spor videre etter rørtraséen. Det var det kanskje, men de sluttet ved denne kanskje seks meter høye fossen 100 meter mot vest. Nå ganske idyllisk, men den er sikkert imponerende i flom.

01 Nov 2015

Høst ved Triungsvann

Av Jørgen Fog

Triungsvann er flittig besøkt hele året. Det er et nydelig vann med mange små torvøyer. Her i høstdrakt.

01 Nov 2015

Markafotografene er alltid ute etter nye bilder

Av Jørgen Fog

Fotografene som bidrar med bilder til Skiforeningens markadatabase jobber hele året i alt slags vær. Her er det Vigdis Jynge som er ute og fanger et høstmotiv ved Hvitsteinvann.