Mild november ved Vassputten

På novembers første dag var det mildt i Vestmarka, og fra populære startsteder som Franskleiv var det stor utfart. Litt unna hovedstiene var det imidlertid lite med folk, slik som her ved Vassputten (eller Vassmyrputten). Den ligger på 407 moh., sørøst for Grønland. Høstfargene er fortsatt på plass, selv de begynner å falme noe. Bladene har forlatt løvtrærne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Nov 2015

Enda en liten Jaklefoss, og en lokal canyon

Av Odd Tore Saugerud

I likhet med nabobekken Valbekken har også bekken fra Røstjerna en liten canyon som avsluttes med denne ganske fine fossen. Fallhøyden her er også i nærheten av seks meter, og den er nok ganske vilter i flom. Foss og canyon ligger i en slynge av driftsveien fra Nordby gård, men er knapt nok synlige fra denne, og er i tillegg ikke enkelt tilgjengelig i en blanding av mosegrodd ur, kratt og vindfall.

01 Nov 2015

Jaklefoss e.verk – turbinfundamentet med utløp

Av Odd Tore Saugerud

Turbinfundamentet bekrefter i grunnen at det sto en Peltonturbin her, en kasseformet fordypning hvor vannet bare faller dødt ned og renner videre ut etter å ha avgitt bevegelsesenergien til skovlene. I denne typen turbiner omdannes vanntrykket til bevegelsesenergi i turbindysen(e). Fire fundamentbolter står fortsatt på turbinfundamentet.

01 Nov 2015

Jaklefoss e.verk – fundamentet til turbinhuset

Av Odd Tore Saugerud

Dette var det første glimtet av turbinhuset. I stedet for å ligge øverst i et mindre dalsøkk som merket av på rektangelkartet fra 1917, lå det nederst i begynnelsen av dalsøkket. Ikke lett å se på avstand, men litt rydding hjalp så det kunne fotograferes. Liten vannføring og forholdsvis stor fallhøyde peker i retning av en Peltonturbin: doble skålformete skovler på skovlhjul med horisontal aksel. Noen data om kraftverket: anlagt 1909 av Olaf Færden, fallhøyde ca. 145 meter, ytelse 130 kW trefase strøm. Elektrisiteten ble levert til gårder i Norderhov. Solgt til Hole kommune i 1919, som doblet strømprisen, deretter nedlagt, maskiner og rørgate solgt til bortflytting. Kilder: Norderhov kommune 1837-1937-1945 (1948), Hole Bygdebok bd. 6.