Ilabekken/Østernbekken møter Sæterbekken og danner Øverlandselva

På kartet er området der Ilabekken/Østernbekken møter Sæterbekken og danner Øverlandselva bare tegnet lysegrønt, dvs. kratt med nedsatt løpbarhet. Bildet viser bekkemøtet slik det ser ut i virkeligheten, nær ugjennomtrengelig kratt som også gjør det vanskelig å vise bekkene. Men den til høyre med omtrent usynlig bru over, er Ilabekken/Østernbekken, den i midten og øverst er Sæterbekken, og den som renner ut i nedre venstre hjørne er Øverlandselva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

07 Des 2015

Spor etter kverner i Ilabekken/Østernbekken

Av Odd Tore Saugerud |

I «Bærumsmarka» (1. utgave) av Trygve Christensen gir forfatteren en oversikt over åtte møller som var i drift i 1686 i Øverlandselva, eller i bekker som fører til den. En av dem var Hagakverna nedstrøms brua til Hagagårdene. Og slik ser det ut om lag 200 meter nedstrøms brua: tydelige spor etter et anlegg med fangdemning. Dette er synlig fra parkeringsplassen sydvest for Hagabrua. Det er også rester etter enda en demning et godt stykke videre nedstrøms. Langs elvebredden er det vanskelig å ta seg frem: kratt, vindfall, gammelt og rustent piggtrådgjerde, våt og leirholdig jord, men det går an.

07 Des 2015

Sandungen ikke farbar

Av Eyvind Wang

Som man ser, er det en stund til det forhåpentligvis blir mulig å gå på ski over Store Sandungen i Vestmarka. Mange steder på veiene var det lengre partier med klink is. Med sykkel uten piggdekk ble dette en utfordring.

06 Des 2015

Aftenrød utsikt

Av Erik Unneberg |

Det nærmer seg slutten på dagslyset den andre søndag i advent, og utsikten fra Gråmagan var som vanlig flott. Den delen av Oslo og Bærum som fortsatt hadde sollys, var innhyllet i et rødlig lys, mens Dælivann lå i skyggen.