Østre Purvollen 2015: nøkternt, men ganske trivelig interiør i forfall

Her var inngangsdøren ikke bare åpen, den var også revet løs fra hengslene og lå ved siden av hytta. Innvendig var det delvis bare rot. Kjellerlemmen var revet løs, og det var åpent mot kjelleren. Men egentlig var det ikke spor etter innbruddstyver, bl.a. sto en ghettoblaster fortsatt godt synlig med antennen uttrukket. Stuerommet ved siden av var fullstendig tømt for møbler. Kanskje har noen forsøkt å berge det som fortsatt hadde verdi for eierne?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

09 Des 2015

Østre Purvollen 2015: manglende inngangsdør og raskt forfall

Av Odd Tore Saugerud |

Purvollen seter er velkjent av både skiløpere og fotturister. Men øst for denne er det to andre gamle tømmerhus, et våningshus og en driftsbygning. Dette kan også ha vært en mindre seter, men er ikke navnsatt på kart eller i seterregistret fra ca. 1935. Dette er for øvrig noe mangelfullt når det gjelder mindre og/eller nedlagte setre. Vi har fotografert den ved mange anledninger tidligere, f.eks. i 2011, se bilde nr. 24655, og gått forbi den enda flere ganger. Denne dagen var det synlig på lang avstand at inngangsdøra sto åpen. Men her var det mye mer som var galt, se bilde nr. 24653 og bilde nr. 24654.

09 Des 2015

Det ligger fortsatt litt snø på skogsbilveiene i Romeriksåsene

Av Jarle Jensen |

Fortsatt bra såle og ikke store mengden snø som trengs for å få til skiløyper på Brovoll.

07 Des 2015

En merkelig demning i Sæterbekken

Av Odd Tore Saugerud |

Rett nedenfor brua til Sæteren gård er det en mindre foss med denne betongdemningen. Den består av en vanlig fangdemning med luker og overløp, og en støpt vannrenne til et langt, kasselignende tilbygg. Det er ikke spor etter andre konstruksjoner nedenfor dette. Kan dette ha vært en eldre type hydrologisk målestasjon for NVE, type ta tiden det tar å fylle et kar?